Kategóriák
Hírlevél

Kötelező és ajánlott olvasmányok

Fő kategória >Kötelező és ajánlott olvasmányok

Sorrend:

prev
next

-10%
 Táncórák idősebbeknek és haladóknak Hrabal, Bohumil
A kötet az alábbi kisregényeket tartalmazza:
-Táncórák idősebbeknek és haladóknak (Hosszú Ferenc)
-Bambini di Praga 1947 (Hosszú Ferenc)
-Szigorúan ellenőrzött vonatok (Zádor András)
-Sörgyári capriccio (Hap Béla)

A jegyzeteket Szappanos Balázs állította össze.
 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2015.06.09
A készlet erejéig!
-10%
 Válogatott elbeszélések Csáth Géza
A kötet Csáth Géza elbeszéléseiből ad válogatást.
Válogatta és a jegyzeteket készítette: Osztovits Szabolcs.
 
1 000 Ft
Akció: 900 Ft
Kezdete: 2015.06.09
A készlet erejéig!
-10%
 Sziddhárta Hindu rege Hesse, Hermann
Nyugat-Európában sokan úgy tartják, hogy Hermann Hesse a huszadik század legnagyobb német írója. Sziddhárta című műve - melyet az első világháború után írt és Romain Rolland-nak ajánlott - ma is valódi bestseller az angolszász világban, de több millió példányban adták ki Japánban is, s ami a legérdekesebb: tizenkét különböző indiai nyelvjárásra fordították le.

A keleti filozófiák örökösei tehát magukénak ismerték el az európai író -hindu regéjét-, és szív... 
1 000 Ft
Akció: 900 Ft
Kezdete: 2015.06.09
A készlet erejéig!
-10%
 Don Quijote Cervantes, Miguel de
Cervantes műve a modern regénynek nemcsak őse, hanem -mai értelemben- első klasszikusa is. Gazdag körképén ott virul a kaland középkori bűvölete, a valóságos külső világ összegezés magaslatára emelkedett mozgalmassága, de már a lélek mélyei, belső világunk azelőtt figyelemre sem méltatott tájai is fölsejlenek rajta. Sokrétű remekmű, az értelmezésnek négy évszázad óta szinte kiapadhatatlan forrása. A korszerűtlen eszményeket kergető és magasztos kudarcra ítélt Búsképű lovagnak és a valóság dia... 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2015.06.09
A készlet erejéig!
-10%
 Biblia Ótestamentum
Az egész világon ismert és értett Biblia szó a büblosz-ból származik, amely eredetileg egy ókori föníciai városka -Gubla- nevének görögös változata volt, ebből képezték a görögök a könyvre, könyvecskére használt szavukat, a biblion-t s annak többes számú alakját, a bibliá-t. A föníciai tengerparton bőségesen termett a papirusznád, annak borítólapjaiból állították elő a papirost, amelyre írónáddal és tintával írtak, két végét egy-egy rúdra rögzítették, s olvasás után a papirost -a fejlettebb t... 
1 100 Ft
Akció: 990 Ft
Kezdete: 2015.06.09
A készlet erejéig!
-10%
   Az arany virágcserép - A homokember - Scuderi kisasszony Hoffmann, E. T. A.
A kötetben három kisregényt olvashatunk:
-Az arany virágcserép
-A homokember
-Scuderi kisasszony

A kiadványt ajánljuk tanároknak, diákoknak, valamint felnőtt irodalomkedvelőknek.

Az Európa Könyvkiadó 1991. szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egyszerre kíván segítséget nyújtani tanárnak, diáknak s valamen... 
1 000 Ft
Akció: 900 Ft
Kezdete: 2015.06.09
A készlet erejéig!
-10%
 Közöny - A bukás Camus, Albert
Az Európa Könyvkiadó 1991. szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egyszerre kíván segítséget nyújtani tanárnak, diáknak s valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek. Nemcsak megjelenteti az általános iskolások és a középiskolások számára ajánlott műveket, hanem arról is gondoskodik, hogy ezek állandóan kaphatók legyen... 
1 000 Ft
Akció: 900 Ft
Kezdete: 2015.06.09
A készlet erejéig!
-10%
   Röhög az egész osztály Válogatott írások Karinthy Frigyes
Az összeállítás Karinthy kisepikai és költői alkotásaiból válogat, figyelembe véve a tizenkét évfolyamos alap- és középfokú oktatás követelményeit és az érvényben levő tankönyvek utalásait. Tartalmazza az Így írtok ti (1912, 1935) magyar irodalomra, pontosabban a tanulók által azonosítható, a nemzeti alaptantervben szereplő alkotókra vonatkozó paródiáit. Közli a Tanár úr kérem első kiadásának (1913) teljes szövegét - figyelembe véve Szörényi László delfinológiájának észrevételeit is. A novell... 
1 000 Ft
Akció: 900 Ft
Kezdete: 2015.06.09
A készlet erejéig!
-10%
 Gulliver utazásai Swift, Jonathan
Az Európa Könyvkiadó 1991. szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egyszerre kíván segítséget nyújtani tanárnak, diáknak s valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek. Nemcsak megjelenteti az általános iskolások és a középiskolások számára ajánlott műveket, hanem arról is gondoskodik, hogy ezek állandóan kaphatók legyen... 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2015.06.09
A készlet erejéig!
-10%
 A kőszívű ember fiai Jókai Mór
A nemzeti függetlenség ügye Jókait egész pályafutása alatt foglalkoztatta. Elvi felfogása félreérthetetlen: a feltételeket az önálló hadsereg, a független gazdasági és kulturális élet megteremtésében látja. Erről szól több nagy regénye is, köztük az először 1869-ben megjelent "A kőszívű ember fiai".
Cselekményének középpontjában egy család, a Baradlayak élete áll. Szereplői nagy idők szavára adják meg az egyén válaszát - természetesen eltérő módon, mert a törté... 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2015.06.09
A készlet erejéig!
-10%
 Vörös és fekete Stendhal (Henri Beyle)
Babits Mihály írja Stendhalról "Az európai irodalom történeté"-ben:
Minden figyelmét alakjainak lelkére fordította. Témája a nagyravágyás. Ez korszerű téma, sőt romantikus... De Stendhal nem a téma lírai oldalát fogja meg. Ő hidegen elemzi a betegséget és következményeit, oly józansággal, hogy a realista regény egyik őse lett a francia irodalomban. Nála jelenik meg először az ifjú törtető mindig érdekes alakja, aki elindul meghódítani a világot... Ha a világot nem is, a regényt bizonnya... 
1 400 Ft
Akció: 1 260 Ft
Kezdete: 2015.06.09
A készlet erejéig!
-10%
 Bűn és bűnhődés Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics
Az író első nagy regényének a hőse Raszkolnyikov, nyomorgó pétervári diák úgy érzi, hogy rá nem érvényesek a köznapi erkölcsi törvények, joga van még a gyilkossághoz is. Hideg fővel gondolja végig, hogyan teszi el láb alól Ivanovnát, a kártékony uzsorásasszonyt. Raszkolnyikov úgy véli, hogy a "nem közönséges" (napóleoni típusú) ember joggal követ el bűnt, ha eszméjét másképpen megvalósítani nem tudja. Tettét próbának szánja: valóban olyan nagy-e a lelkiereje, olyan éles-e az értelme, megérdem... 
1 500 Ft
Akció: 1 350 Ft
Kezdete: 2015.06.09
A készlet erejéig!
-10%
 Ivan Iljics halála Elbeszélések
A kötet az alábbi elbeszéléseket tartalmazza:
- Szevasztopol december havában. (Tábor Béla fordítása)
- Szevasztopol májusban. (Tábor Béla fordítása)
- Szevasztopol 1855 augusztusában. (Tábor Béla fordítása)
- Ivan Iljics halála. (Szőllősy Klára fordítása)
- Kreutzer-szonáta. (Németh László fordítása)
 
1 100 Ft
Akció: 990 Ft
Kezdete: 2015.06.09
A készlet erejéig!
-10%
Állatfarm Tündérmese Orwell, George
Az Európa Könyvkiadó 1991. szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egyszerre kíván segítséget nyújtani tanárnak, diáknak s valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek. Nemcsak megjelenteti az általános iskolások és a középiskolások számára ajánlott műveket, hanem arról is gondoskodik, hogy ezek állandóan kaphatók legyen... 
990 Ft
Akció: 891 Ft
Kezdete: 2015.07.31
A készlet erejéig!
-10%
   A tót atyafiak - A jó palócok - Beszterce ostroma Mikszáth Kálmán
Az Európa Könyvkiadó 1991. szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egyszerre kíván segítséget nyújtani tanárnak, diáknak s valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek. Nemcsak megjelenteti az általános iskolások és a középiskolások számára ajánlott műveket, hanem arról is gondoskodik, hogy ezek állandóan kaphatók legyen... 
1 100 Ft
Akció: 990 Ft
Kezdete: 2015.06.09
A készlet erejéig!
-10%
 A Mester és Margarita Bulgakov, Mihail Afanaszjevics
Szokatlan a műalkotás sorsa. Szokatlan, hogy egy regény, amelyet negyedszázaddal írójának halála után publikálnak először, egyszeriben a nemzetközi érdeklődés középpontjába kerül, a huszadik századi világirodalom remekei közé sorolják, szerzőjét pedig Kafkával, Joyce-szal emlegetik egy sorban.
A modern szatíra, a fantasztikus, a groteszk és az intellektuális próza elemeit egyesítő regény a mai kor emberének nagy problémáira keresi a választ: mi a mértéke jónak és go... 
1 300 Ft
Akció: 1 170 Ft
Kezdete: 2015.06.09
A készlet erejéig!
-10%
 Az arany ember Jókai Mór
Írója legkedvesebb regénye volt. Azért-e, mert szülővárosához, Komáromhoz kötődik vagy mert a maga zaklatottságát, titkos szerelmét rejtette bele? De valami általánosabbat is: a modern ember csömörét, elvágyódását egy zavartalan szerelembe, egy romlatlan édenbe. Hányan írták meg ezt a vágyakozást később, Jókai után? De ugyan hányan ilyen gyönyörűen? Oly szép, mint egy hajnali álom, mondta rá Mikszáth.

A jegyzeteket Szappanos Balázs készítette. 
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2015.06.09
A készlet erejéig!
-10%
 Robinson Crusoe Defoe, Daniel
Robinson neve fogalommá lett. Emlékezetünkbe idézi a lakatlan szigeten élő magányos embert. A kalandos történetet minden ifjú elolvassa, de a felnőtt érti meg igazán. Gyermek számára lebilincselő cselekményt és erkölcsi intelmet nyújt, a felnőtt olvasó betekinthet a felfedezéseknek, a föld meghódításának merész küzdelmeibe. Bátor hajósok bontják ki vitorláikat a viharos óceánokon, hogy ismeretlen földrészeket fedezzenek fel, telhetetlen kereskedők vállalják, nem egy esetben, a halál kockázatá... 
1 290 Ft
Akció: 1 161 Ft
Kezdete: 2019.09.18
A készlet erejéig!
-10%
Faust Goethe, Johann Wolfgang
A páratlanul gazdag és szinte minden műfajban kiemelkedő alkotást felmutató goethei életmű darabjait nehéz lenne fontossági sorrendbe állítani, mégis talán kevesen vitatnák azt a megállapítást, hogy Goethe központi, fő műve a Faust. A dráma kiindulópontja, a Faust és Mefisztó, azaz a tudós és az ördög között kötött szerződés közismert, mára már irodalmi, zenei és képzőművészeti közhellyé vált. A Faust Goethe korától napjainkig kikerülhetetlen mű maradt, s azóta sem született olyan elemzés vag... 
1 300 Ft
Akció: 1 170 Ft
Kezdete: 2015.06.09
A készlet erejéig!
-10%
 Íliász Homérosz
A tíz esztendeig tartó Trójai háború utolsó előtti évének 52 napját fogja át a hexameterekből álló 24 énekre tagolt Íliász. A Trójai mondakör egyetlen epizódját ragadja ki, Akhilleusz haragját, a görög sereg fővezérével, Agamemnón mükénéi királlyal való viszályát, amely a görögök és trójaiak támogatásában megoszló istenek viszályában is átmeneti fordulópontot jelent (Trója bukása már eldőlt), s késlelteti a görögök győzelmét, hiszen a félig isteni származású Akhilleusz visszavonul a harctól. ... 
1 300 Ft
Akció: 1 170 Ft
Kezdete: 2015.06.09
A készlet erejéig!

prev
next

Webáruház készítés